Otto Bot a micro:bit Toy Chica

Stavba a zapojení Ottíka podle této stránky.

Zatím poslední verze programu:

Oproti první verzi rozšířeno o náklon micro:bitu a třesení

0 – tlačítko A+B, pozice “home”

1 – tlačítko A

2 – tlačítko B

3 – náklon vlevo

4 – náklon vpravo

5 – náklon nahoru

6 – náklon dolu

9 – po zatřesení změní barvu očí