3d tisk

Nástroje pro 3D modelování začátečníci

  • Doodle 3D – jednoduchý on-lilne nástroj, kde se kresby převádí (vytažením) do 3D
  • Cookie CAD – on-line nástroj na tvorbu vykrajovátek 
  • TinkerCAD – on-line nástroj, kde se dá modelovat skládáním předpřipravených tvarů, importovat křivky nebo vlastní modely. Také se dá modelovat ve 3D v blokovém programovacím prostředí nebo zapojovat a simulovat elektrické obvody řízené Arduinem nebo BBC micro:bit.

Nástroje pro 3D modelování pro pokročilé

  • onShape – on-line CAD nástroj pro parametrické 3D modelování od tvůrců SolidWorks
  • FreeCAD – desktopová aplikace, parametrizace v Pythonu
  • BlocksCAD3D – on-line nástroj pro vytváření 3D modelů pomocí blokového programování, kompatibilní s OpenSCAD.

Další nástroje

  • sculptGL – on-line nástroj pro 3D modelování pomocí „sochání“