Stavba Ottíků v tercii

Studenti vytvořili týmy po třech, ve skupině tak během hodin informatiky stavíme pět Ottíků. Úkolem je kromě stavby robota také návrh choreografie a designové vylepšení robota, aby se lišil od ostatních. Tady je prostor pro spolupráci s výtvarnou výchovou, využití 3D tisku, papírových šablon nebo dalšího materiálu.

Každý tým dostal krabici se součástkami, pracovní list a návod na konstrukci a zapojení. Zatímco konstruktér staví, designér připravuje návrh a pracuje na doplňcích a programátor se seznamuje s programovacím prostředím. Průběžně společně pracují na dalších úkolech, jako je webový deníček, výběr písničky a návrh choreografie. Spolupracují na pracovním listu.

O součástkách a zapojení jsme si povídali všichni společně. Stejně tak jsme si ukázali úvod do programování v prostředí mBlock (studenti již měli zkušenost se Scratch). Naučili jsme se importovat rozšíření ottodiy, vybrat správnou desku Arduino Nano (mega328) a připojit pomocí Seriového portu. Vysvětlili si, které bloky lze využívat, nastavení bloků Otto init:, Set calibrate a jak v režimu Arduino nahrát program do Ottíka.

Nejprve studenti učili Ottíky chodit v průvodu pro Den otevřených dveří tak, aby do sebe vzájemně nenaráželi. Pak následovalo experimentování a objevování různých předprogramovaných kroků. Jistě by šlo vymýšlet i vlastní.

Nyní  se věnujeme návrhu vlastní choreografie  na vybranou písničku a tu pak převedeme do kódu v programovacím prostředí.

Studenti mají rozdělené role konstruktér, designér a programátor – přesto na úkolu spolupracují a vzájemně komunikují. Vedou si deníčky v Google sites:

Ze Dne otevřených dveří

Ke stažení: