Skript na kopírování Google tabulek

Pravidelně během přípravného týdne kopíruji pro nové studenty 30 tabulek pro osmileté a 90 tabulek pro čtyřleté se „známkovníčky“ pro jejich vlastní přehled prospěchu.

Mám připravené dvě tabulky, jednu pro osmileté, druhou čtyřleté studium (odkaz na kopírovanou tabulku).

A v tabulce, ke které mám připojený skript, viz níže, mám také seznam studentů s jejich google e-mailovými adresami se sloupcem, kam se mi doplní odkaz na jejich kopii tabulky.

Skript nastavuje sdílení tabulky se studentem a skupinou učitelů, doplňuje do určené buňky (v mém případě S1 na prvním listu) jméno a tuto buňku uzamyká (používala jsem zpětně v jiném skriptu, ale snad zafunguje i zde nebo alespoň pro inspiraci).

function kopirujSesity8() {
 
 /*** vzorová tabulka pro ctyrleti ***/
 /*** kopirovanaTabulka = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/a/.../spreadsheets/d/id_tabulky/edit'); // 4leti***/
  
 /*** vzorová tabulka pro osmileti ***/
 var kopirovanaTabulka = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/a/.../spreadsheets/d/id_tabulky/edit'); // 8 leti
 
 var seznam = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/id_tabulky/edit'); // odkaz na seznam studentů, struktura viz obr. 

 //nacitani ze seznamu studentu, nastavit rozsah seznamu
 var sheet = seznam.getSheets()[0];
 
 // VYMYSLET, JAK HLIDAT ROZSAH RADKU!!!
 /* je treba upresnit rozsah */
 var rangeU = sheet.getRange("E2:E32"); //uzivatel
 var rangeJ = sheet.getRange("G2:G32"); //jmeno
 var ucet = rangeU.getValues();
 var jmeno = rangeJ.getValues();
 
 // pole studentu a jmen
 var studenti = ucet;
 var jmena = jmeno;

 // * vytvori slozku
 
   
 // cyklus pro kopirovani tabulek pro jednotlive studenty
 
 for (var i = 0; i < studenti.length; i++) {
  
  // vytvori kopii, nasdili s kantory a studentem, zapise jmeno studenta do bunky S1 na prvnim listu
  var kopie = kopirovanaTabulka.copy(studenti[i] + " - " + jmena[i]).addEditors([studenti[i]+"@gjk.cz","kantori@gjk.cz"]);
  
  
   /*** ctyrleti ***/
   //kopie.getSheetByName("1. ročník").getRange(1,19).setValue(jmena[i]);
  
   /*** osmileti ***/
   kopie.getSheetByName("prima").getRange(1,19).setValue(jmena[i]);

 //--- NEOVĚŘENO v TOMTO SKRIPTU, používala jsem vedle - uzamčení 'prima'.S1 aneb jméno studenta na 1. listu
    var protection = tabulka.getSheetByName("prima").getRange(1, 19).protect().setDescription('Jméno studenta');
    //--- odstranění ostatních, ponechání aktuálního uživatele
    var me = Session.getEffectiveUser();
    protection.addEditor(me);
    protection.removeEditors(protection.getEditors());
    if (protection.canDomainEdit()) {
    protection.setDomainEdit(false);     
    }
 //---

  // ulozi odkaz na vytvorenou kopii k prislusnemu studentovi do seznamu studentu
  var odkaz = kopie.getUrl();
  var radek = i + 2;
  var UlozOdkaz = sheet.getRange(radek,4).setValue(odkaz);
  
  
  }
  
}